Tjänster

Vi producerarpalvelut

  • distansinlärningsmaterial,
  • utbildningstjänster,
  • fristående examens bedömningstjänster och
  • olika typer av konsulteringstjänster

för andra stadiets yrkesmässiga läroanstalter och mikroföretag.

Comments are closed.